Frågor & Svar

Hur säker är tjänsten?

Vi ser kontinuerligt över våra rutiner för en säker tjänst. Den främsta kontrollen är betyget ni ger till varandra. Beställare och förare måste ha minst 4 i snittbetyg på de 10 senaste leveranserna för att få fortsätta nyttja tjänsten.


Förare


Hur matchas förare med leveranser?

Matchning sker med Splitora Perfect Match för bästa möjliga match, det är en rad faktorer som spelar in. Ex hur långt det är till hämtadress, åt vilket håll leveranser sker, betyg mm.


Flera leveranser samtidigt?

Ju fler, desto bättre för alla. Vår vision är att minska totala transporter och utnyttja tom plats i bilar mer. Matchningen med Splitora Perfect Match är därför optimerad för detta.


Hur mycket får jag betalt?

Ersättningen är föreslagen och baserad på kombination av sträcka och varans storlek/egenskap. Upp till 500kr för en lokal leverans och upp till 5 000kr för en långdistans. För att få en mer rättvis ersättning använder vi en budfunktion, Splitora Bid & Gig.


Hur får jag betalt?

Vi betalar via swish till dig när leveransen är klar och verifierad av beställaren. Vi använder Splitora Pay Day för att säkra betalningar.


Skatter och avgifter


Hur stor är avgiften?

Bringear tar endast 17% av ersättningen för att täcka våra kostnader och se till att tjänsten kontinuerligt förbättras.


Skatt - Privat beställare, privat förare

Beställare behöver inte lämna uppgifter till Skatteverket om föraren är en privatperson och ersättningen är högst 999 kr/år. Vi matchar leveranser så att gränsen inte uppnås dvs ersättning under ett år kan inte överstiga 999 kr mellan samma personer. Privata förare måste deklarera för alla inkomster från Bringear. Vi skickar en sammanställning av inkomsterna från Bringears plattform i början av ett nytt år. Större ersättningar kräver att föraren tillhör ett företag liksom om beställaren är ett företag. Om du inte har ett företag, kan du starta en firma.